Avloppsspolning

Har ni redan fått stopp i avloppet?

Eller har du upptäckt att det börjar klucka/ rinna dåligt när du spolar? Du kan vara lugn, vi hjälper dig!

Bristande underhåll är en av dom vanligaste orsakerna till att ett stopp uppstår.
Med moderna och effektiva spolbilar i varierande storlekar och prestanda, kan vi hjälpa till med dom flesta olika typers underhållsspolning i dag- och spillvattenledningar i mark & fastighet.

Genom att du som fastighetsägare underhållsspolar dina avloppsledningar med rätta intervaller, minimerar du risken för akuta avloppsstopp som kan leda till översvämning med vattenskador som följd.

Rotskärning

Det finns olika anledningar till att behöva rotskära/ fräsa en ledning. etc. för att öppna upp flödet eller för att komma åt och renovera. Det är inte ovanligt att rötter växer sig in i ledningarna och skapar stopp.

Det är inte bara rötter som man kan behöva rotskära utan andra hårt sittande föremål som etc. fettlagringar och betong.

Offertförfrågan

GDPR

Telefon

021-35 41 75

Jour

021- 35 41 75

Adress

Em Sanering AB
Irsta olsta 9